تماس با ما

آدرس: تبریز - خیابان علامه طباطبایی - ساختمان بیر - شرکت بیر
تلفن: 1 - 90 86 25 33 - 041
فکس: 56 87 25 33 - 041
پست الکترونیکی: Bir_rahbar@yahoo.com