پروژه های به اتمام رسیده انبوه سازی

پروژه یاغچیان

پروژه باران و مرکز خرید نور یاغچیان در یکی از شهرکهای پرجمعیت شهر تبریز توسط شرکت بیر تعریف، اجرا و به بهربرداری رسیده است.

 

 

ساختمان عارف

پروژه تجاری و اداری عارف در منطقه ولیعصر تبریزبه مساحت 486 مترمربع با زیربنای 4880 مترمربع در 14 طبقه سازه ای در 28 ماه احداث و در سال 97 تحویل خریداران محترم گردیده است.