• bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir
 • bir.co.ir

شرکت بیر در سه بخش پیمانکاری پروژه های ملی، انبوه سازی و بازرگانی از سال 1369 مشغول فعالیت می باشد.

توانمندیهای این شرکت در بخش ساختمانی شامل راه سازی، پل سازی، تونل، ابنیه سنگین بتنی، ابنیه آب و انبـوه سازی مسکن و مراکز تجاری، فرهنگی و تفریحی می باشد. در حال حاضر این شرکت مجری پروژه های قطار شهری تبریز، مجتمع تجاری تفریحی والمـان، قطعه 2الف سد شهریار، بـرج لیدر و برج وصـال و چندین واحد ساختمانی انبوه سازی می باشد.

فعالیتهای این شرکت دربخش بازرگانی به دو قسمت داخلی و خارجی تقسیم میگردد:

واحد بازرگانی خارجی: این شرکت دارای چندین شعبه در کشورهای مختلف می باشد، عمده فعالیت واحد بازرگانی در زمینه صادرات انواع مصالح ساختمانی، فرآورده های نفتی و شیمیائی در کشورهای ترکیه، گرجستان و ارمنستان می باشد.

واحد بازرگانی داخلی: این شرکت عاملیت انبار شرکت کناف ایران در شمالغرب کشور را دارا بوده و با اکیپهای اجرایی مجرب و پشتیبانی فنی و مهندسی در حال اجرای پروژه های مختلف انبوه سازان و پیمانکاران در سطح شمالغرب کشور می باشد.